Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har søknadsfrist 15. mars med telledato 1. mars,
og søknadsfrist 15. oktober med telledato 1. oktober.

Det er utbetaling av tilskuddet en gang i året, ca 20. februar.