Les om nydyrking og finn søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet. Søknaden skal sendes kommunen.

Det finnes også et kommunalt tilskudd til nydyrking. Bruk skjema.