Alle som driver et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol må søke om skjenkebevilling. 
Skjenkebevilling gis til selskapet som skal drive stedet.

  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
  • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
  • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år