Bredbåndsutbygging Nordre Land kommune

Nordre Land har en offensiv fiberstrategi og jobber for at hele kommunen skal ha høyhastighetsfiber.

Telenor har meldt at de utfaser eksisterende kobbernett i løpet av 2022 Utfasing av kobbernett

Vi må innen den tid være klare med gode løsninger for at innbyggerne i kommunen skal ha et godt alternativ til høy-hastighetsbredbånd. Utfordringen er at bygging av høyhastighets bredbånd i mindre tettbebygde strøk er kostbart, og aktørene i markedet finner nå svært få kommersielle områder de kan bygge lønnsom fiberutbygging i.

Hovedtyngden av høyhastigehets bredbåndsutbygging de kommende årene deles derfor inn i to ulike fremgangsmåter; Kommersiell utbygging gjennom Vokks/Eidsiva som kalles Fiberland, og utbygging med offentlig støtte; Nkom-områder.

 

Fiberland

Fiberland er et samarbeidsprosjekt mellom Vokks, Eidsiva, Nordre Land Kommune, samt Nordre Land idrettslag og Torpa idrettslag.
Et fiberlandområde er definert geografisk der hvor det er mulig å bygge ut fiber for en kostnad estimert til inntil 50.000,- pr husstand.

Se kart og status på de aktuelle områdene ved å følge denne linken: https://eidsiva.net/fiberland/

Status

  • Dæhlibygda Området er ferdig utbygd. Kunder kan bestille fiber gjennom Eidsiva Bredbånd.    
  • Østsinni nedre Området er ferdig utbygd. Kunder kan bestille fiber gjennom Eidsiva Bredbånd.  
  • Vinjar-Nordrum Området er ferdig utbygd. Kunder kan bestille fiber gjennom Eidsiva Bredbånd.  
  • Øvergjøvik  Området er ferdig utbygd. Kunder kan bestille fiber gjennom Eidsiva Bredbånd.  
  • Dokka sentrum Her er det ikke oppnådd nok salg til at det blir bygget ut enda.
  • Heimskogen Her er det ikke oppnådd nok salg til at det blir bygget ut enda.

Nkom-områder

Nkom-områdene er ikke kommersielt lønnsomme, og det kreves kommunal og/eller statlig støtte for å kunne bygges ut. I årene 2015-2018 fikk Nordre Land kommune sammen med Søndre Land og Etnedal innvilget  4,2 mill fra Nkom til utbygging av fiber. I Nordre Land ble dette benyttet til å bygge ut fiber i 5 områder (se tabell under). I 2018 ble det på nytt søkt om Nkom midler. Denne gangen gikk kommunen inn med 4,5 mill i egeninnsats, og fikk dette speilet av Oppland fylkeskommune. Nordre Land kommune fikk også ca 500.000,- i støtte fra Nkom. I 2019 gikk Nordre land kommune inn med 2,5 mill i egeninnsats, som også ble speilet av Oppland fylkeskommune. Her fikk vi ca. 800.000,- i støtte fra Nkom.

Veileder fra Nkom på YouTube https://youtu.be/FmSbmMXplQE

n-kom.jpg

Juni 2020 - Nkomområdene som bygges nå (rosa farge), områdene som ligger på anbud (blå farge) og områdene som vi skal søke på (brun farge) 
https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn/

 

Status desember 2022

Område Status   
Østsinni Ferdig mai 2022  
Skartlibygda Ferdig  
Thomlebygda-Nordsinni-Sandmoen Ferdig oktober 2021  
Fagerlund-Hugulia Ferdig Q4 2022  
Moavegen Ferdig Q3 2022  
Vest-torpvegen Ferdig Q4 2022  
Sollisvingen Ferdig Q3 2022  
Opsjoner     
Opsjon Vestergardsvegen Ferdig Q2 2023  
Opsjon Jevnakervegen Ferdig Q3 2022  
Opsjon Juvesvevegen Ferdig Q2 2022  
Opsjon Dal Sannerud Ferdig Q2 2023  
Opsjon Bratterudvegen Ferdig Q2 2022  
Opsjon Veståsvegen Utgår