Personvernombud

Personvern er ressursperson og rådgiver for kommunen samt en kontaktperson ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. 
Personvernombudets oppgaver er blant annet:

 • informere og gi råd
 • passe på at kommunen følger regler om personvern
 • hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
 • samarbeide med Datatilsynet

Personvernombud: 
Sandra Hannestad

Personvernerklæring

Personvernerklæringen forteller hvordan Nordre Land kommune samler inn og bruker personopplysninger.

Hvorfor har vi personvernerklæring 

Målet er å gi overordnet informasjon om vår behandling av personvernopplysninger og sikret at personvernet ivaretas av Nordre Land kommune i samsvar med krav til behandling av personopplysninger, jfr. Personopplysningsloven av 20.07.2018 samt personvernforordningen, med tilhørende forskrifter.

Nordre Land kommune har personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger. Erklæringen kommer opp hver gang man går inn på et elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. I tillegg ligger personvernerklæringen tilgjengelig som informasjon på kommunens hjemmeside, under temaet informasjonssikkerhet.

Ansvar for personvernerklæring 

I kommunen er kommunaldirektøren behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger, mens det daglige ansvaret er delegert til leder for den aktuelle behandlingen.

Formålet med behandling av personopplysninger 

Nordre Land kommune ønsker å sikre at du som bruker av tjenester i kommunen skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Personopplysningsloven kapittel 3 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. I det alt vesentlige kan personopplysninger bare behandles når den registrerte har samtykket, men med noen unntak.

Uten samtykke kan opplysninger behandles når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, i særlige tilfeller dersom behandling er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser (beror på tillatelse fra Datatilsynet) eller dersom det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål i de tilfeller der samfunnets interesse klart overstiger ulempene for den enkelte.

Opplysninger som du fyller inn, sendes til behandlingsansvarlig og opplysningene skal gjøre at den behandlingsansvarlige settes i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse på en trygg måte.  

I visse tilfeller må fødselsnummer benyttes. Fødselsnummer kan bare benyttes i behandlingen nå det er saklig grunn for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å sikre slik identifisering i forbindelse med saksbehandlingen. 

Samtykke om lagring og bruk av personopplysninger 

Dersom du føler at ditt personvern er tilstrekkelig sikret ved denne erklæringen, samtykker du til bruk og lagring ved opprettelsen av din brukerprofil. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Alle personopplysninger vil bli behandlet med fortrolighet og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken som innsendelsen gjelder.

Jeg ønsker ikke å samtykke 

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte deg av våre elektroniske søknadsskjemaer. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte, ved å sende brev pr post eller ved oppmøte

Lagring av opplysninger 

Dersom du logger deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på kommunens server, men vil ikke være tilgjengelig for saksbehandler før du velger innsending. Når du har valgt innsending har du samtidig samtykket i at mottaker kan motta opplysningene.

Sikkerhet av overføring av data 

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens server foregår over sikker kryptert forbindelse (SSL). Løsningen er den samme som brukes i nettbankene.

Informasjonskapsler (cookies)

Nordre Land kommune bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønstret på www.nordre-land.kommune.no.

Hva er informasjonskapsler 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, som for eksempel nordre-land.kommune.no. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom din datamaskin og nordre-land.kommune.no hver gang du ser nettsiden. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret og vi kan ikke identifisere enkeltbrukere.

Samtykke (Lov om elektronisk kommunikasjon) er gitt så lenge innstilinger i nettleseren er satt til å godta informasjonskapsler og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsiden. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren.

Hvilke informasjonskapsler benytte på våre nettsider  

 • __utma: Informasjonskapselen registrerer hvor mange ganger du har vært inne på våre sider.
 • __utmb og __utmc: Informasjonskapslene registrerer hvor lenge du befinner deg på våre sider, og hvor lenge du var der. Disse informasjonskapslene slettes når du forlater våre sider.
 • __utmt: Informasjonskapselen kontrollerer antall forespørsler. Disse slettes etter 10 minutter.
 •  _utmz: Informasjonskapselen registrerer kilden til trafikk på våre sider. Brukes av Google Analytics.
 • _gat: Informasjonskapselen kontrollerer antall forespørsler. Disse slettes etter 1 minutt. Brukes av Google Analytics.
 • _ga: Informasjonskapselen registrerer hvor mange ganger du har vært inne på våre sider. Brukes av Google Analytics.
 • _gid: Informasjonskapselen registrerer hvor mange ganger du har vært inne på våre sider. Brukes av Google Analytics.
 • ASP.NET_session:  Informasjonskapselen håndterer deler av brukerinnloggingen

Hvordan unngå informasjonskapsler 

Hvis du ønsker at informasjonskapsler skal avvises, kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes fra nettleseren. 
Mer informasjon om fremgangsmåten kan du finne på nettsiden nettvett.no.

Dine rettigheter

Dine rettigheter om innsyn og sletting av personopplysninger i systemer til Nordre Land kommune

Hva har jeg krav til? 

Hvordan må jeg gjøre?

Ta kontakt med oss på e-post.
Du skal få svar på din e-post innen 30 dager. 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger 

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. 
Ta da først kontakt med personvernombud:

Sandra Hannestad