Vedtektene gjelder for alle barnehagene i Nordre Land kommune. De inneholder generelle bestemmelser om drift og brukermedvirkning, samt regulerer regler for opptak og betaling. De er oppdatert og vedtatt i kommunestyret 30.03.23.

Vedtekter og opptakskriterier for barnehagene