Tonlia på Dokka

Priser for tomter er ca 270 000,- inkl. mva.  I denne prisen ligger opparbeidelseskostnader (veg, vann, avløp etc.), samt kostander i forbindelse med oppmåling og overskjøting. I tillegg kommer tilknytning til fjernvarmenettet på 62 000,- ekskl. mva.

Elveromsfeltet i Torpa

Her kan du skaffe deg boligtomt med utsikt til Synnfjell. Vi har 28 boligtomter i Elveromsfeltet i Torpa. Området ligger i nærheten av nye Torpa barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, svømmebasseng, barnehage og skiløype. Det er kort vei til Dokka, Lillehammer og Synnfjell. Så langt er to tomter solgt.

Tomtestørrelse fra 900-1500 kvm.
Pris er kr. 200.000,- pr tomt uavhengig av størrelse.