Ledsagerbevis er en ordning som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet for å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnad på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. 

Hvem kan få ledsagerbevis
Mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for å ha med seg ledsager på fritidsaktivitet kan søke om ledsagerbevis. Kortet gir fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den som eier ledsagerbeviset betaler gjeldende inngangspris, mens ledsager går gratis.