Dersom du trenger tillatelse til å bruke parkeringsplasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede kan du søke om dette. Det er tildeling og koordinering som behandler søknadene. Du må levere legeerklæring som dokumenterer at du har behov for det, og du må levere med et passfoto. Søknadsskjema fås på tildeling og koordinering, eller i sentrumsservice på rådhuset. Tillatelsen gis for en begrenset periode, vanligvis for 3-4 år. Dersom du trenger å fornye tillatelsen, kan du kontakte tildelingskontoret for mer informasjon om hvilken dokumentasjon du må levere ved fornyelse. Tildeling og koordinering har tlf. 468 78 779