Sammensluttede legater

Den årlige avkastning skal benyttes som bidrag til enkeltpersoner eller familier til avhjelp av nød, i ulykkes- og sykdomstilfeller. Det kan også utdeles stipendier til videregående utdannelse, til omskolering og etterutdannelse for trengende innbyggere i Nordre Land kommune.

 

Olaf K. Jøranlis legat

Avkastning av legatet skal gå til syke og ulykkesrammede i tidligere Torpa samt giverens søsken. Ellers at trengende skal ha litt hjelp til jul.

Peder Skiakers legat

-Avkastningen skal brukes til fremme for ungdom i gamle Nordre Land som ønsker videreutdanning innen jord- og skogbruk.

Hvem kan søke

Ungdom i gamle Nordre Land kommune som søker videreutdanning innen jord- og skogbruk.
Med ungdom forstås at søkere må være under 30 år.
Med gamle Nordre Land forstås det området som omfattet Nordre Land kommune før kommunesammenslutningen med Torpa.

Søkerne prioriteres etter hvilket utdanningsnivå de skal inn på 

  1. Universitetsnivå
  2. Høgskole
  3. Videregående med generell studiekompetanse
  4. Fagskole / fagbrev

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1.august

J.C Feldes legat

Avkastningen skal benyttes til hjelp for unge mennesker innen Torpa som måtte ønske å utdanne seg for et eller annet håndverk eller som stipend til annen videreutdanning.

Østen Haus legat

Avkastningen brukes til stipendier for videreutdanning for innbyggere i Østsinni sogn.

Søknad sendes

Kjell Hovdelien
Nybakktåje 83
2870 Dokka 
Tlf. 913 79 279

Ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Søknadsfrist 31. oktober

Hans Iversen Thomles legat

Avkastningen benyttes som skolestipend for sognets innbyggere(Nordsinni).

Søknad sendes

Hans Chr. Endrerud sr.
Esbjuglinna 141
2870 Dokka
Tlf. 61 11 35 54


Ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Ingen fast søknadsfrist.

Karl H. Jøranlid og hustrus legat

Avkastningen fordeles som stipend til evnerik skoleungdom i Torpa som søker videregående utdannelse, samt skolestipend til evnerik ungdom i Oppland fylke.

Søknad sendes

Tore Jøranlid
Sagringen 5
2825 Gjøvik
Tlf. 415 70 604


Ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Ingen fast søknadsfrist.