De som får tildelt tjenesten får tilkjørt ferdiglaget middagsmat en gang pr. uke. Antall porsjoner er etter eget ønske. Tjenesten er for de som ikke klarer å lage middag selv, eller har en annen utfordring som gjør at de ønsker å få tilkjørt mat.

Maten leveres avkjølt, den er laget på kjøkkenet på Landmo. Maten må den enkelte varme opp selv, dersom det trengs hjelp til dette, må det søkes om hjemmesykepleie i tillegg.  Dette er et lavterskeltilbud, og tjenesten innvilges alltid dersom det er behov for den. 

Hvem kan få tilbudet? 
Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Slik søker du
Du søker ferdig middagsmat og levering ved å fylle ut
søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester