Har jeg rett til skyss til skolen?

  • Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn).
  • Skolen eller kommunen melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.
  • Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov.

Du kan lese mer om skoleskyss i Innlandet her.