Har jeg rett til skyss til skolen?

  • Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn).
  • Skolen eller kommunen melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen. Dersom en elev har rett på fri skoleskyss og ikke er registrert, må du kontakte skolen som søker om skoleskyss på vegne av eleven.
  • Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov. Kontakt din skole.

Her kan lese mer om skoleskyss

Ordensregler for skolebussen