Torpa barne- og ungdomsskole ligger idyllisk til med nærhet til skog og fjell. Mariringen barnehage og Torpa helsehus er nærmeste nabo. Skolen har i dag 176 elever fordelt på 10 trinn. 

Skolen benytter hyppig uteområdet i undervisning og friminutt. Vi har blant annet tilgang til lavvo, klatrepark, lysløype og skileikområde. I de nye skolelokalene som ble tatt i bruk januar 2022,  har vi klasserom med tilhørende grupperom for alle trinn. Skolen har eget oppvarmet basseng som brukes i svømmeopplæring på alle trinn, og som terapibasseng på ettermiddag og kveldstid. Biblioteket vårt er sentralt plassert ved hovedinngangen og benyttes både av skole og SFO.

Torpa flerbrukshall ligger på skolens uteområde og benyttes både i undervisning og friminutt.

Skolens satsingsområder skoleåret 2023-2024

  • Revidering av eksisterende lese- og skriveplan
  • Inkluderende undervisning: Dette innebærer at vi legger vekt på både det faglige og det sosiale når vi planlegger undervisning 
  • Dembra (Demokrati mot fordommer og utenforskap): Skolen er i oppstartsfasen av et samarbeid med Nansen Fredssenter hvor målet er å ha et inkluderende skolemiljø og bygge demokratisk kompetanse hos elevene

    Følg Torpa barne- og ungdomsskole på Facebook