Møte mellom mennesker

Vårt mål er å skape et lokalsamfunn der alle kan delta på egne premisser. Vi er åpne for innspill og ønsker ildsjeler velkommen. Frivilligsentralen ble etablert i 1991 og holder til på Dokka stasjon. Nordre Land Frivilligsentral har som hovedmålsetting å styrke den frivillige innsatsen i lokalsammfunnet gjennom å yte service til organisasjoner, institusjoner og etater som benytter seg av frivillige i sin virksomhet og de personer som ønsker å yte frivillige tjenester i hele Nordre Land kommune.

Alle kan være en frivillig hos oss. 
Frivillige lever lengre er friskere og lykkeligere, mer integrert og dessuten sørger de for et mangfold av aktiviteter og tilbud.

Aktiviteter

Aktivitene på frivilligsentralen varierer. Noen er faste og i tillegg har vi enkeltarrangmenter.
Se vår Facebookside  under arrangmenter for å se hva som skjer.

Samarbeidspartnere

Samarbeid er ofte nøkkelen til å lykkes.
Vi samarbeider med mange og kan blant annet nevne:

 • Nordre Land kommune: skoler, sykehjem, boliger, Parken, helsestasjon, læringssenteret, psykisk helse, Frisklivssentralen
 • Natteravn
 • Gå Ta banen
 • BUA Nordre Land
 • Livsglede for eldre
 • Landsbyen Dokka
 • Mental Helse Land/Etnedal
 • NAV
 • Lands museum
 • Nye Valdersbanen
 • Ut på tur
 • Seniorsurf
 • Topro/Hapro
 • Kirken
 • Kriminalomsorgen
 • Andre Frivilligsentraler