Mange bolighus og fritidseiendommer i Nordre Land har privat vannforsyning. 

Eiere av en vannforsyning er selv ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. 

I drikkevannsforskriften er det satt krav til at eiere av vannkilde/brønn (et vann-forsyningssystem) som leverer drikkevann til minst 2 abonnenter/husstander, skal registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet.

Nye vannforsyningssystem skal registreres før byggestart.