Skatteoppkreveren

 

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skattoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet:

  • innkreving av restskatt
  • skatt til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Publikumsveiledningen ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte.
Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller tlf 800 80 000.

Mer info om endringen: 
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/