Skatteetaten har fått et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.  Se mer info på skatteetaten.no.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.