Septiktømming er påbudt for eiendommer som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning.
Brødrene Grønnerud utfører tømming av septik på vegne av kommunen.
Hvis du ønsker tømming kontakt Brødrene Grønnerud direkte.