Organisering av hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en del av hjemmetjenesten i Nordre Land.

Vi  har 2 baser for hjemmetjenester:

 • Korsvold Omsorssenter, Nord Torpveien 13, Aust Torpa tlf. 951 93 158
 • Rådhuset, Storgata 30, Dokka tlf. 469 47 241

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie ytes til eldre, funksjonshemmede eller syke som bor hjemme, og som trenger hjelp til egenomsorg i form av stell, pleie eller tilsyn. Tjenesten kan gis til alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Et mål er å sette brukeren i stand til å utføre mest mulig selv, og yte hjelp med de oppgaver som brukeren ikke selv klarer.

Hjemmesykepleien utfører medisinske oppgaver og tilsyn med personer som bor hjemme. Tjenesten kan gis når det er medisinsk forsvarlig å gi hjelp utenfor sykehjem eller sykehus. Hjelpen kan variere fra å sette sprøyter og stelle sår, til personlig hygiene og annen hjelp som kan kreve helsefaglige kompetanse.

Brukere av hjemmesykepleie kan

 • Ha behov for pleie og omsorg
 • Ha behov for sårbehandling
 • Ha behov for smertebehandling
 • Ha behov for faglig oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling/ tekniske prosedyrer
 • Være alvorlig syk med ønske om å dø hjemme
 • Ha behov for oppfølging i forhold til psykisk helse
 • Ha behov for observasjon av en sykdomsutvikling
 • Behov for ernæringsmessige tiltak

Tjenesten er gratis.

Når søknad om hjemmesykepleie behandles vurderes følgende forhold

 • Fyller brukeren kriteriene for tjenester etter Lov om Helse- og Omsorgstjenester?
 • Selvhjelpsferdigheter
 • Vurdering av egne ressurser hos bruker
 • Evt. bidrag fra nærpersoner
 • Tekniske hjelpemidler/tilrettelegging i hjemmet
 • Varighet av tjeneste/revurderingsdato
 • Behov for opplæring, er brukeren i stand til å utføre oppgaven/deler av oppgaven selv etter opplæring fra tjenesteapparatet
 • LEON/BEON-prinsippet – (laveste effektive omsorgsnivå – tjenesten skal gis på rett nivå)
 • Vurdere hverdagsrehabilitering