Dagaktivitetstilbud

Tilbud til personer som ikke kan være i ordinære arbeidsforhold, og som trenger meningsfulle aktiviteter. Målet med tjenesten er å gi en meningsfull hverdag i sosial samhandling med andre mennesker, samt å opprettholde og utvikle sosiale og praktiske ferdigheter, og fremme sosial tilhørighet og sosialt nettverk. Tilbudet gis som tilrettelagte og tilpassede dagaktiviteter inntil 5 dager i uken. Tjenesten kan søkes på dette skjema.

Tilbudet er rettet mot personer med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming, nedsettelse eller forstyrrelse. For å få denne tjenesten må brukeren kunne nyttiggjøre seg tilbudet og delta i de praktiske oppgavene som til enhver tid er tilgjengelig.

Dokka vedsenter

Dokka vedsenter er et kommunalt arbeidstreningssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ved til salgs:

  • 60 L Sekker Blandingsved
  • 60 L Sekker Bjørkeved
  • Pall Bjørk
  • Pall Bjørk 60 cm
  • Pall Blandingsved
  • Opptenningsbriketter

Vi tar bestilling på ved med spesiallengde. Pris etter avtale.
Vi kan kjøre ut eller du kan hente selv.

Dokka dagsenter

Dokka dagsenter er lokalisert i Vokksgata 21. Vi har tilbud om forskjellige aktiviter som håndarbeid, produksjon av husflid og annet.