Hovedmål
Nordre Land kommune skal gi beskyttelse til mennesker på flukt.
Flyktninger skal raskest mulig få bidra med sine ressurser i
det norske arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

Delmål

  • Etablering i egen bolig.
  • Ivareta fysisk og psykisk helse for flyktninger.
  • Voksne flyktninger som har behov for grunnleggende kvalifisering, skal delta i heldags- og helårlig introduksjonsprogram.
  • Barn 0 – 5 år skal gis et barnehagetilbud.
  • Barn 6 – 16 år skal gis et forsvarlig opplæringstilbud i grunnskolen.
  • Voksne flyktninger skal gis tilbud om opplæring på grunnskolenivå og videregående skoles nivå.
  • Barn og voksne skal ha mulighet til å delta i lokalsamfunnet.
  • Voksne skal være selvforsørgende innen fem års botid.
  • God kvalitet i flyktningarbeidet.

Antallet flyktninger Nordre Land kommune bosetter hvert år avhenger av kommunestyrets vedtak.
Flyktningtjenesten har ansvaret for bosettingsarbeidet og koordinere det tverrfaglige samarbeidet. Voksenopplæringen har ansvaret for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. www.imdi.no