Hva kan vi tilby

Hjelpmiddeltekniker jobber vesentlig med tekniske hjelpemidler og trygghetsalarmer. 


I tillegg er det lovpålagt at kommunen har et tilbud om bistand til snømåking foran inngangsparti og vedbæring inn i bolig  - HVIS ingen andre løsninger finnes og personen må ha slik bistand for å kunne bo hjemme. 
Det er hjelpemiddelteknikerne/ambulerende vaktmester som utfører dette. Pris er kr. 400,- pr. påbegynte time etter søknad til tildelingskontoret