Hva kan vi tilby

Kommunen har et tilbud om bistand til snømåking foran inngangsparti og vedbæring inn i bolig  - hvis ingen andre løsninger finnes og personen må ha slik bistand for å kunne bo hjemme. 
Dette er en tjeneste du kan søke om. Send søknad til tildelingskontoret.