Et midlertidig botilbud i en akutt situasjon for kvinner, menn og deres barn utsatt for vold i nære relasjoner. Du kan ta direkte kontakt med oss og alle ansatte har taushetsplikt.

Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et midlertidig botilbud for deg og dine barn. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • ​Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser

Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for dem som rammes.

Målgruppe
Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Brosjyrer, dokumenter og lignende

Hva er et krisesenter?

Politiet - Er du utsatt for vold eller kjenner du noen som er det?
Krisesenter er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.
Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)