Hva er en kreftkoordinator

En kreftkoordinator er en sykepleier med videreutdanning innenfor kreft. Koordinatoren har erfaring i arbeid med kreftpasienter og dens pårørende.

Kreftkoordinatoren kan bistå med:

 • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og dens pårørende på en god måte
 • Være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen
 • Være lett tilgjengelig for pasient og pårørende i ulike faser av sykdommen
 • Tilbyr råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt
 • Lindring av symptomer
 • støttesamtaler til pasient og pårørende, inkludert barn
 • Bidra til gode rutiner og prosedyrer for kreftomsorg i kommunen

Kreftkoordinatoren samarbeider blant annet med:

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Fastleger 
 • Hjemmesykepleie, sykehjem, rehabiliteringsenhet
 • Ergoterapauter og fysioterapauter
 • Tildelingskontor
 • NAV
 • Frivillighetsorganisasjoner
 • Andre samarbeidspartnere i og utenfor kommunen

Hvem kan ta kontakt?

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.