Kreftkoordinator

Som kreftpasient kan du og dine pårørende tilbys individuell oppfølging gjennom samtaler, råd og veiledning. Du får hjelp av fagpersoner med god kompetanse og bred erfaring fra behandling og rehabilitering, symptomlindring, samtale og samhandling. 

Hvem kan ta kontakt?

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.