Velkommen til ansattportalen i Nordre Land kommune.
Her finner du informasjon og linker til bruk for deg som er ansatt i Nordre Land kommune.
Brukerstøtte på tjenestene er i utgangspunktet tilgjengelig på hverdager mellom kl. 08.00-15.30.,
 

Kommunikasjonskanaler for ansatte
Vi ber alle om å følge med på:

Her vil vi legge ut informasjon, oppdateringer og annet.

Ønsker du å publisere noe på vår hjemmeside eller ser du at det er feil/utdatert informasjon?
Send til web@nordre-land.kommune.no

Snarveier

Fungerer både på og utenfor kommunalt nett

Koronarelatert fravær - symptomer, fraværsdokumentasjon og omsorgsdager

Sykdomssymptomer og fraværsdokumentasjon
Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon bør holde seg hjemme.  Arbeid hjemmefra benyttes i stedet for egenmelding/sykmelding når dette er mulig.

Alle som er smittet av koronaviruset eller har sykefravær som følge av vaksine for Covid-19 har rett på sykepenger. Fraværsdokumentasjon i form av egenmelding eller sykmelding leveres til arbeidsgiver umiddelbart etter det aktuelle fraværet.
 
Omsorgspenger
For 2022 er det bestemt at du får dobbelt antall omsorgsdager, slik som i fjor.

Fra 1. januar 2021 til 31. desember 2022 gjelder følgende:

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Ved registrering av omsorgsdager brukes fraværskoden Barn/passer syk u/12 år i Visma Fravær. For de som er med i fleksitidsordningen MinTid brukes fraværskoden «sykt barn/barnepasser» .
 
For eldre barn som ikke har behov for «barnepasser», vil vilkårene for omsorgspenger ikke være oppfylt. Dersom det foreligger et særskilt behov for at arbeidstaker må være hjemme, kan arbeidsgiver likevel vurdere om det kan tilrettelegges for fleksible løsninger. Arbeid hjemmefra kan være et alternativ til omsorgspenger.

Nordre Land kommune utbetaler ordinær lønn under omsorgspenger. 
Dersom du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du ta kontakt med din leder.
 
Du finner mer informasjon om omsorgspenger på NAV`s nettside: https://www.nav.no/omsorgspenger

 

Compilo

Compilo er vårt kvalitetssystem, her finner du viktige dokumenter, du kan melde avvik eller sende inn forbedringsforslag. Vi har også mulighet for å bruke modulen Ros-analyse.

Linken til Compilo 

Dokumentmodulen i Compilo

Her finner du dokumenter du har bruk for som ansatt i Nordre Land. Her er overordnede styringsdokumenter, reglementer, prosedyrer, og retningslinjer og andre viktige dokumenter. Målet er å samle alle dokumenter som den ansatte har bruk for i sin arbeidshverdag ett sted. I tillegg ligger noen brukerveiledninger til ulike systemer på intranettsiden vår, https://www.intranett.nordre-land.kommune.no/ 

Du skal bli logget automatisk inn hvis du er innlogget i det kommunale nettet, men utenfor det kommunale nettet, kan du bruke e-post adressen din, og samme passord som du bruker for å logge deg på det kommunale nettet/Pc’en din. 
 
Det er i hovedsak to måter å finne dokumentene på: 
 • Du kan søke ved å bruke den store knappen Søk – dokument, eller forstørrelsesglasset i toppen av menylinja.  Her søkes det i tittel på dokument/mappe eller i stikkord som vi har lagt til i tilknytning til dokumentet. 
 • Eller du kan åpne dokumentbiblioteket – som er et menypunkt helt i toppen. Du kan da bla deg videre i mappestrukturen under. Du kan også klikke på mappesymbolet øverst til venstre på skjermen, da får du fram hele mappestrukturen på venstre side av bildet. 
Ledere kan legge dokumenter på leseliste eller som favoritt til ansatte i sin avdeling og avdelingene som er underordnet denne. 
 • Det er et skille mellom de dokumenter som er obligatoriske at alle leser og signerer for at de har lest, og de dokumenter som ligger som favoritter på den enkeltes startside. 
 • På startsiden din vil du finne dokumenter på leseliste, dette er obligatoriske dokumenter du skal lese. Etter du har lest skal du signere på at du har lest og forstått dokumentene. Klikk på knappen signer. 
 • På startsiden vil du også se favoritter dersom det er lagt til dokumenter som du ikke må signere på at du har lest, men som kan være greie å ha på startsiden din. Du kan også legge til egne favoritter, både mapper og enkeltdokumenter. Du finner da fram den mappen eller dokumentet du vil legge i favoritter, klikker på rundingen med tre prikker etter navnet på mappen/dokumentet, og klikker på legg til som personlig favoritt. 
 • Du finner også brukermanualer under ? – tegnet nede i venstre hjørnet på skjermbildet. Velg punktet manualer og dokumentmodul. 
 • Du kan søke fram korte brukerveiledninger i dokumentbiblioteket ved å skrive Compilo som søkeord
Gi beskjed til din leder eller «din» systemansvarlige dersom dokumenter mangler, er feil eller ikke oppdatert. 
 
24+ Marit Ødegård
Skole Karin Wiik
For øvrig Liv Solveig Alfstad

Designhåndbok og maler

Skal du skrive et brev, lage en powerpointpresentasjon eller få noen til å utforme en brosjyre? Da skal kommunens grafiske profil brukes.
Kommunevåpenet og designelementer skal som hovedregel kun brukes der Nordre Land kommune er avsender. Malene skal brukes av kommunens ansatte i jobbsammenheng.

Dokumeter relatert til saker skal skrives i relevant fagsystem. Fagsystemene har egne maler integrert.

Designhåndbok

Maler

Planmaler

 

Logofiler

Designelement

 

Reglement og retningslinjer

Reglement og retningslinjer kan nås via Compilo.

Bildearkiv

Bildene kan kun benyttes til markedsføring og promotering av Nordre Land. Fotograf skal alltid krediteres når bildene benyttes. 

Bildearkiv

Savner du bilder eller har bilder som bør inn i bildearkivet?  Ta kontakt med web

E-læring

Kompetansebroen

Norsk Helse Informatikk

KS-læring

Det ligger flere aktuelle e-læringskurs tilgjengelig for alle på læringspplattformen KS-læring. Vi har delt noen aktuelle kurs på startsiden for Nordre Land. 

For de fleste kurs må du logge deg inn via ID-porten. Første gang du logger deg inn, må du opprette en profil, legg inn Nordre Land kommune som organisasjonstilknytning. Du kan søke fram ulike kurs, eller bla deg fram i strukturen til aktuelle kurs. Her finner du brukerveiledning for å komme i gang.

Brukerstøtte / TeamViewer

Fjernhjelp (brukes kun etter anmodning fra IKT-avdelingen i Nordre Land kommune)

Brukterstøtte TeamViewer