Nordre Land kommune digitaliserer utsendelse av faktura.
Fra 20.10.2021 sendes faktura  i følgende rekkefølge:

  • Avtalegiro
  • eFaktura
  • E-Faktura via Vipps
  • DigiPost/eBoks
  • E-post
  • Brevpost

     

Fakturautsendelse fungerer på følgende måte

Avtalegiro/eFaktura

Hvis du allerede har en avtalegiro- eller efaktura-avtale med Nordre Land kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.  Du behøver ikke å foreta deg noe.

e-Faktura via Vipps

Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. Dette må du styre selv i dine innstillinger i Vippsappen.

Faktura i DigiPost / eBoks

Dette forutsetter at du har en digital postkasse (DigiPost eller eBoks).

Faktura som vedlegg i e-post

Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Nordre Land kommune sitt kunderegister. Du kan sjekke dette selv via Selvbetjening og eventuelt gjøre nødvendige endringer.

Tilbud om å inngå efaktura-avtale

Hvis du er registrert med en gyldig e-postadresse i kommunens register, vil du motta en e-post med tilbud om å inngå efaktura-avtale med Nordre Land kommune.

E-posten inneholder en lenke som du må klikke på for å aktivere en slik avtale. Hvis du ikke ønsker å inngå slik avtale, kan du bare slette denne e-posten. Hvis du allerede har slik avtale med kommunen, får du ingen e-post.

Faktura sendes til forretningsfører eller andre mottakere enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Digital postkasse innbygger) overstyres hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor “annen mottaker”?

Dersom fakturaen skal sendes til verge, ektefelle, barn eller regnskapsfører, ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg.

Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

Brevgiro

Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte

: - beløp, - betalerens bankkontonummer, - betalt av, -betalt til, - kundeidentifikasjon (KID), -kroner og øre, - til konto.

Eventuelt kan du sende hele fakturaen med følgesedel fra din bank.  Sjekk dette med din bank (kan medføre ekstra kostnader).

 Vi anbefaler deg derfor å tegne avtalegiro  med Nordre Land kommune.

Vi tilbyr månedlig fakturering for kommunale eiendomsgebyrer. Månedlige fakturaer skal sendes ut digitalt. En forutsetning for å få månedlig fakturering er at du oppretter eFaktura og/eller AvtaleGiro i din nettbank.

Send e-post til kari.tormoen@nordre-land.kommune.no og skriv at du ønsker månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyrer.
Oppgi navn på hjemmelshaver, samt gårds- og bruksnummer på eiendommen.

Når er det forfall?

Kommunale eiendomsavgifter 
Forfall 1. termin 20. april
Forfall 2. termin 20. oktober

Husleie 
Forfall den 20. hver måned. Husleieregulering kan skje i januar hvert år.
Husleier i institusjon forfaller den 20. hver måned.

Barnehage
Forfall den 20. hver måned. Det faktureres for 11. måneder, ingen regning med forfall i august.

Skolefritidsordning (SFO) 
Forfall den 20. hver måned. Det faktureres for 10. måneder, ingen regning med forfall i juli og august dersom du ikke har kjøpt ekstra dager.

Egenbetalinger ved institusjon 
Forfall den 20. i hver måned.

Betaling for tilfeldige kommunale tjenester
Dette omfatter septikktømming, landbrukstjenester, landbruksvikar. levering av avfall, gjødselplan, utskrift av kart, oppvarmet basseng, fyringsved, hjemmetjenester, dagplass LBBS, trygghetsalarm, kantinesalg, kostpenger, middagssalg, matutbringing, vask av tøy, avlastningsopphold, vaktmestertjeneste, alkoholavgift, refusjon strømutgifter BOA/Torpa/Dokka, frankering, kopiering, erstatning/gebyr bøker, musikkskole, leie Dokkahallen, leie kinosalen, leie Parken, leie av rom ved skolene.

Forfallsdatoer her kan variere alt ettersom når grunnlaget legges inn, men mesteparten har forfallsdato den 20. i hver måned.

eFaktura
Nordre Land kommune har tilbud om eFaktura. Si ja takk til eFaktura når du får tilbud om det i nettbanken neste gang du betaler en regning fra kommunen.

Har du behov for å utsette betaling på faktura?
Logg inn på mine faktura