Norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne foregår på SØLVE som er lokalisert i Hov.

 

Norsk- og samfunnskunnskap for innvandrere

Introduksjonsloven, kap. 4, hjemler obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på 600/300 timer, hvorav 50 timer skal være samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår. Obligatorisk opplæring innebærer også rett til individuelt tilrettelagt opplæring. I tillegg til 600/300 timer har kommunen plikt til å gi ytterligere opplæring inntil 2400/2700 timer for personer som har behov for slik opplæring for å nå nivå B1 (det tilsvarer Norskprøve 3) i det felleseuropeiske rammeverket for språk. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandreren mulighet for likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunnet. Avgjørende for at dette skal kunne skje, er at opplæringen gir innvandreren mulighet for å bruke sin medbrakte kompetanse.

Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne tilbys alle over 16 år som har behov for fornyet kompetanse i ett eller flere av følgende fag: Matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Tilbudet er hjemlet i Opplæringsloven §4A-1. Grunnskoleopplæring omfatter også lese- og skriveopplæring tilpasset den enkelte voksnes behov.

De som føler at grunnlaget for å gå videre med skolegang, kan tilbys å delta på kurs å bedre lese- og skriveferdigheter, matematikkferdigheter og datakunnskap (opplæring i grunnleggende ferdigheter). Denne opplæringen er gratis.

Spesialundervisning for voksne

Voksnes rett til spesialundervisning er hjemlet i Opplæringslovens § 4A -2. Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.