SØKE PLASS

Søk om plass elektronisk: 
https://nonordreland.speedadmin.dk/tilmelding#/

For mer informasjon ta kontakt med: 
sigrunn.granseth@nordre.land.kommune.no
 

Dersom du ikke lykkes med elektronisk søknad så kan du søke på mail. Følgende informasjon etterspørres:

1. Elevens navn, fødselsdato/år, adresse, skole og evt. telefonnummer.

2. Foresattes (betalers) navn, PERSONNUMMER (11 siffer), adresse, mobilnummer, e-post.

3. Dersom dere ønsker det kan dere også registrere den andre foresatte med samme opplysninger.
    Vi trenger da ikke personnummeret.

Hvis du ikke ønsker å oppgi personnummeret ditt på mail så ta kontakt direkte med rektor Sigrunn Granseth på tlf. 93013408

Om oss

Kulturskolen inviterer barn og ungdom til å søke på våre aktiviteter for høsten 2021. Også voksne kan søke, men barn og ungdom prioriteres. 

Elevplasser tildeles for hele skoleåret 2021-2022.  

PRISER
Ordinær elevavgift: kr 1410,- pr. halvår
Kulturskolen har moderasjonsordning for dansere som deltar på flere dansegruppe

BESØKSADRESSE: DOKKA UNGDOMSSKOLE, U.ETG.
Tlf. rektor Sigrunn Granseth  930 13 408

Tlf. inspektør Lars Erik Haugerud 476 32 825

TIDER FOR GRUPPETIMER I DANS; TEATER OG MUSIKAL

Dansemix Dokka og Torpa: Tirsdager 14:05 (Gymsalen på Dokka)
Miniballett: Tirsdager 14:55 (Gymsalen på Dokka)

Jazzdans 1 Torpa: Torsdager 15:05 (Gymsalen på Dokka)
Jazzdans 2 Torpa: Torsdager 15:50 (Gymsalen på Dokka)
Jazzdans 3 Torpa: Torsdager 16:50 (Gymsalen på Dokka)

Jazzdans 1 Dokka: Onsdager 14:30 (D-blokka)
Jazzdanz 2 Dokka: Onsdager 16:00 (D-blokka)
Jazzdans 3 Dokka: Onsdager 17:30 (D-blokka)

Klassisk ballett: Tirsdager 14:30 (D-blokka)

Steppdans: Torsdager 14:30 (D-blokka)

Teknikk/koreografi (fordypningstilbud): Mandag 17:30 (D-blokka)

Musikal 1: Mandager 13:30 (D-blokka)
Musikal 2. Mandager 14:30 (D-blokka)
Musikal 3: Tirsdager 16:00 (D-blokka)

Teater: Tirsdager 17:30 - 19:30 (D-blokka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Generell informasjon:
Kulturskolen gir undervisningstilbud innen musikk, dans, teater, visuell kunst og lyd- og lysproduksjon. Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 6 – 19 år. Målet er å gi opplæring i disse fagene utover det grunnskolen kan gi. Opplæringen tilpasses, så langt det er mulig, den enkelte elev sine forutsetninger.

Kulturskolen jobber aktivt for at alle elever skal oppleve mestring og glede ved å utøve kunstfag.

Grunnskolene og foresatte oppfordres til å kontakte kulturskolen dersom elever med ulike utfordringer har interesse for disse kunstfagene. Det er mulig å tilby tilpasset musikkundervisning gratis i skoletida. Elever som har bodd i Norge i mindre enn 4 år får gratisplasser på dansegruppene og i Dokka Skolekorps. Kulturskolen har som mål å delta i det forebyggende arbeidet for bedre psykisk helse blant barn og unge, samt å bidra til integrering i samfunnet.

Ta kontakt dersom du er forelder, lærer eller kontaktperson for barn som kunne ha nytte og glede av kulturskolens undervisningstilbud.

Aktivitetsplan skoleåret 20 - 21

2021

August: Shrek 

September: Høstkonsert i kinosalen

November/desember: Julestjerner

Desember: Konsert med fiolonister og Dokka Skolekorps i Nordsinni kirke

Desember: Julekonsert i Torpa

 

2022

Lørdag i uke 6: Vinterblomster i kinoen

Juni: Sommeblomster i Torpa

Juni: Danseforestilling

MUSIKK

Vi tilbyr undervisning i følgende musikkfag

 • Musikal (gruppesang med koreografi)
 • Gitar (besifring)
 • El-bass (besifring)  
 • Trommer (trommesett)
 • Fiolin
 • Piano
 • Musikk for mennesker med spes. behov. Tilrettelegges den enkelte.
 • Fordypningstilbud

MUSIKK i samarbeid med Dokka Skolekorps

Her ligger generell informasjon om Dokka Skolekorps. Korpset har janitsjarbesetning. Torsdag er fast øvedag. Opplæringen skjer i samarbeid med Nordre Land kulturskole.

Hovedkorpset øver torsdager kl. 18.00 - 20.30 på scena i kinoen.
Aspirantkorpset øver torsdager kl. 13.20 - 14.10 på DUS.
Dirigent for begge ensemblene er Sigrunn Granseth. tlf. 930 13 408
Leder: Bente Øverby


Deretter er prisen: ordinær kulturskoleavgift + 250 kr. i instrumentleie per halvår.

Har du lyst til å bli med i Dokka Skolekorps, så ta kontakt med leder Bente Øverby (tlf. 959 04 556) eller dirigent Sigrunn Granseth (tlf. 930 13 408).

Blåseinstrumenter og slagverk:

Tilbudet gis normalt fra 3. klasse, men også motverte 2. klassinger kan starte. Elevkontingenten dekkes av korpset. Samarbeidet er til for å gi et fullverdig tilbud om instrumentalopplæring til alle som spiller blåseinstrumenter og slagverk, samt å sikre korpsets musikalske kvalitet og rekruttering til disse instrumentene.

Instrumentalundervisningen gis både som ene- og gruppetimer på dag- og ettermiddagstid. Korpselevene regnes som fullverdige elever i kulturskolen og deltar på konserter og prosjekter på lik linje med elever som er innmeldt i kulturskolen av foresatte.

Fløyte, klarinett og saxofon:

Nybegynnerne på fløyte, klarinett og saxofon spiller ei lærebok som er felles for alle. Den er laget av Sigrunn Granseth. Boka inneholder mange kjente sanger. De fleste av melodiene er arrangert som duetter slik at eleven kan spille tostemt med læreren eller andre korpsmusikanter. Etter hvert bruker vi også bøker med CD til. Viderekommende elever spiller solostykker og etyder som er tilpasset den enkeltes nivå og musikksmak. Vi bruker også litt tid på vanskelige korpsnoter. I perioder spiller vi i grupper med dertil egnet ensemblestoff. Undervisningen er i hovedsak notebasert, men inneholder endel gehørtrening som kombineres med oppvarmingsøvelsene.

Messing:

Her gis tilbud på kornett, trompet, althorn, waldhorn, trombone, bariton, euphonium og tuba. Nybegynnerbøkene er felles for alle instrumenter. Hver enkelt lærer lager også mye tilpasset stoff som omfatter både repertoar og øvelser. Som oppfølging for mer viderekommende elever brukes etyder, øvelser, korpsnoter, ensemblestoff og solostykker fra standardrepertoaret for messinginstrumenter. Undervisningen er i hovedsak notebasert - og suppleres evt. senere med at elever som ønsker det også kan lære litt om improvisasjon.

Slagverk:

Her gis tilbud på skarptromme, trommesett, pauker og melodisk slagverk, og det er et mål at allsidigheten ivaretas slik alle skal beherske alle instrumenter. Dette er nødvendig også for å fungere som slagverker i korps. I grunnopplæringen brukes ” Praktisk trommeskole ” del 1 og 2 av Kjell Samkopf. Videre benyttes egenprodusert materiale og ensemblestoff for ulike sammensetninger av slagverksinstrumenter. Mye av undervisningen knyttes til det å ivareta ulike roller i korpsets slagverksgruppe, og opplæringen tar dermed utgangspunkt i instrumentale utfordringer i korpsstemmene.

VISUELL KUNST

Undervisningen skjer etter skoletid på onsdager i lokalene til TBUS. Vi tilrettelegger tidspunktet for timene slik at elever fra Dokka rekker å bli kjørt til Torpa. Elever f.o.m. 4. trinn er velkomne til å søke. Undervisningen skjer i grupper, men det gis individuell veiledning. Det finnes mange eksempler på hva som lages på Nordre Land kommune sin facebookside. Ta en titt! 
Lærer: Mari Bakke

DANS

Dansemix (1.- 3. trinn) Klasser for de minste elevene der vi er innom mange ulike dansestiler; streetjazz, jazz, hip hop, klassisk ballett, flamenco, disco, med mer.
Musikk, dans, bevegelse, mestring. Når nye TBUS står ferdig gis undervisningen både i Torpa og på Dokka. 
Lærer: Lene Sandsengen

Miniballett (2.-3. trinn) Introduksjon i klassisk ballett for de minste. Vi jobber med faget: klassiske øvelser og ord/uttrykk, gjennom lek og dans i en salig blanding. Undervsiningen gis på Dokka, men elever fra Torpa kan ta buss til timene. 
Lærer: Lene Sandsengen

Steppdans - fra 4. trinn
Dette er en stilart basert på rytmer og lyder, og elevene må ha steppesko.
Det blir gitt en grunnleggende innføring gjennom oppvarming og ulike øvelser. Deretter setter vi opp tempoet!
Elevene får prøve seg på forskjellige stilarter innen steppdans, fra den klassiske “Fred Astaire-stil” til det mer “funky og moderne” i form av ulike koreografier.
Lærer: Monica Evenstuen

Klassisk ballett - fra 4. trinn
Med fokus på teknikk og utførelse. Målet er at elevene skal få en større forståelse av kroppen som instrument, samt forståelse av klassisk teknikk, ord og uttrykk. Første del av timen foregår med barre, deretter jobber vi i senter og diagonalt over gulvet med ulike hopp -og dansekombinasjoner. Det blir også innstudering av koreografi.
Lærer: Monica Evenstuen

Jazzdans - fra 4. trinn
Undervisningen består av oppvarming med ulike strekke –og bøyeøvelser, fotarbeid, isolasjon, hoppe –og sparkekombinasjoner, styrke, stretch, øvelser diagonalt over gulvet, takt, rytme, koordinasjon, samt forståelse av uttrykk og innstudering av koreografier innen ulike jazzdansstiler, som street jazz, teatralsk, showdans m.m.

Etter jul gis undervisningen både i Torpa og på Dokka.
Lærer for jazzdans i Torpa: Lene Sandsengen
Lærer for jazzdans på Dokka: Monica Evenstuen

Teknikk/koreografi - fra 9. trinn
Dette er en fordypningsklasse. Vi jobber med tekniske stilarter, formidling og uttrykk, samt koreografi, samarbeide og litt improvisasjon. Siden dette er et fordypningsfag kreves det at man tar minst en annen danseklasse i tillegg.
Obs: Begrenset antall plasser.
Lærer: Monica Evenstuen

 

TEATER

Lek, improvisasjon, formidling, stemmefrigjøring, rolleinnstudering, skuespillerteknikk, samarbeid, regiprøver m.m.
Her fordeles roller til kulturskolens teater- og musikaloppsetninger.

LYD- OG LYSPRODUKSJON

Lyd- og sceneproduksjon. NYTT TILBUD!
Har du lyst til å kjøre lyd på konserter og forestillinger? Er du interessert i å skru på knotter og få utstyr til å virke? Da er dette noe for deg!
Gjennom undervisningen i faget vil elevene få kunnskap i grunnleggende lydforståelse, bruk og kunnskap i teknisk utstyr, mikrofonplassering m.m.
Undervisningen vil i stor grad være praktisk og knyttet til kulturskolens egne produksjoner, samt andre samarbeidspartnere.
Det er ikke nødvendig med forkunnskaper hverken på et instrument eller elektronikk.
På lyd- og sceneproduksjon kan du lære om
- Hvordan vi kobler opp et PA-anlegg og scene.
- Hvordan mikrofoner fungerer
- Hvordan man kan «blande» lyd
- Hvordan man styrer og kobler lys
- Hvordan man rigger scene og kveiler kabler
- Kontroll på sceneskifter på en konsert

Lærer: Lars Erik Haugerud

LÆRERE

Telefonliste

Bakke, Mari Jorhild - tlf. 950 36 669
Marieke Bettman - tlf. 476 66 944
Bækkelund, Martin - tlf. 951 85 709
Evenstuen, Monica Sogn - tlf. 924 24 536
Granseth, Sigrunn - tlf. 930 13 408 / 61 11 67 88. E-post: sigrunn.granseth@nordre-land.kommune.no
Haugerud, Lars Erik - tlf. 476 32 825
Mirzayeva, Sevinj - tlf: 981 16 337 
Nyhagen, Ole Kristian - tlf. 414 16 541 
Sandsengen, Lene - tlf. 952 87 039

REGLEMENT

Nordre Land kulturskole skal …

 • være åpen for alle barn og unge mellom 6 og 19 som bor i Nordre Land og ønsker opplæring i musikk, dans og kunst og håndverk.
 • arbeide offensivt med å videreutvikle et godt, spennende og variert undervisningstilbud til elevene.
 • ta vare på enkeltelever, samarbeidspartnere og ansatte på en ansvarsfull måte.

Tilbud i Nordre Land kulturskole gis individuelt og i grupper. Kulturskolen er en del av Nordre Land kommunes tilbud til barn og unge. Undervisningen følger grunnskolens skolerute mht. ferier og fridager. Det gis tilbud om undervisning og/ eller annen aktivitet 35 uker pr. år.

1. Innmeldinger

 • Søknadsfristen er 25. mai hvert år for nye elever. Tilbakemelding til alle søkere gis før sommerferien.
 • Dersom kulturskolen har færre plasser enn søkere blir søkerne automatisk satt på venteliste.
 • Kulturskolen kan avlyse et gruppetilbud dersom antall søkere blir under 5, eller dersom det ikke er mulig å skaffe kvalifisert lærer.

2. Utmeldinger

 • Utmeldinger skjer eletronisk. Se info under "søknadsskjema"..
 • Dersom eleven velger å slutte i løpet av et semester må det betales for hele semesteret.
 • Det gis en prøveperiode på 4 uker for nye alle elever.
 • Elever som ønsker å slutte til jul må si opp plassen sin innen 1. desember.
 • Elever som har plass i kulturskolen må hvert år gi en skriftlig tilbakemelding om dere ønsker å beholde plassen også for kommende skoleår eller ikke.

3. Elevavgift

 • Elevplassene faktureres en gang i semesteret. Ved ubetalt semesteravgift kan eleven miste plassen i kulturskolen. Elevavgiften fastsettes av Nordre Land kommune og justeres ved nyttår.
 • Elever som får tilbud om å starte midt i et semester til få lavere elevavgift.
 • Det gis også lavere avgift dersom kulturskolen må avlyse undervisningen mer enn 3 ganger i semesteret.
 • Kulturskolen gir moderasjon til familier som betaler for mer enn 2 danseklasser. 

4. Generelle retningslinjer for alle elever

 • Eleven plikter å møte presis til avtalte timer. Forfall meldes til den enkelte lærer eller kulturskolen. Slikt fravær erstattes ikke med nye timer.
 • Elever med generelt mye fravær risikerer å miste plassen dersom det ikke er medisinske grunner til fraværet. Det vil bli foretatt en individuell vurdering i hvert tilfelle.
 • Ved ferieturer utenom skoleferiene skal et evt. fravær fra undervisning/opptredener meldes til kulturskolen i god tid.
 • Ved disiplinære forhold kan eleven utelukkes fra tilbudet. (Bråk, tyveri m.m.)
 • Elevene skal ha med nødvendig utstyr til undervisningstimene. Det kan være noter, instrument, egnet dansetøy og vannflaske.

5. Ulike kulturskoletilbud

Grunntilbudet - "klassekorps ved DBS gis gratis til alle 3. trinnselever i skoletida.

Opplæringstilbudene – et sted å lære. Dette omfatter spilletimer, sangtimer, dansegrupper og bilde & skulptur. I tillegg til kravene i de generelle retningslinjene forventes det at elevene øver hjemme. Dette er nødvendig for å oppnå god læring.

Fordypningstilbudene – et sted for perfeksjonering. Dette omfatter dansegruppa teknikk/koreografi og fordypningsgruppa for blåsere. Elever som viser stor interesse for faget og holder et bra nivå inviteres til å være med. De som takker ja til å være med på et fordypningstilbud forplikter seg til å prioritere dette høyt. Det forventes at elevene øver en del hjemme og møter godt forberedt til alle timer.

6.  Elever i skolekorps

Kulturskolen har et samarbeid om opplæring med Dokka Skolekorps. Elever har plass i kulturskolen så lenge de er medlem i korpset og for øvrig oppfyller sine plikter som elev ihht. reglementet. De skal ikke bekrefte at de ønsker å beholde plassen for kommende skoleår.

7. Forestillinger, utstillinger og konserter

Elevene gis tilbud om å opptre minst en gang pr. semester. For elever på opplæringstilbudene og fordypningstilbudene er det da en forutsetning at elevene har vært på øving rett i forkant av forestillingen og at eleven kan det han eller hun skal opptre med.  Elever på bilde og skulptur får tilbud om minst en årlig utstilling og presentasjon av arbeidene på kulturskolens facebookside.

8. Kontakt med foresatte

Kulturskolen ønsker jevnlig kontakt med de foresatte der vi tar opp temaer som bl.a. utviklingsmål, øve / trene- rutiner, framgang og oppfølging hjemme. Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt med oss. Foreldre kan være tilstede på spille- og dansetimer etter avtale med lærer.

9. Skade på kulturskolens eiendeler

Dersom kulturskolens eiendeler skades, meldes dette til rektor. Skyldes skaden skjødesløs behandling må foresatt betale reparasjon / nytt innkjøp.