Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vilt- og fiskeforvaltning

Kommunen som viltmyndighet

Kommunen er en del av viltmyndigheten, jf. Viltlovens § 4. Viltloven omhandler jaktbart vilt og kommunen har en viktig oppgave med å forvalte hjorteviltet til beste for næring og jegere, men likevel innenfor bærekraftige rammer. Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturens mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern.  

Sentralt i kommunens arbeid med vilt står hjorteviltforvaltningen der særlig storviltjakta engasjerer mange innbyggere i kommunen.

Meld fra om Påskutt hjortevilt som ikke faller - Nordre-Land kommune

Aktuelt