Formål

Forskriftens formål er å bidra til å fremme et aktsomt hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

Forskriften skal medvirke til:

  1. at ingen blir skremt eller skadet på grunn av uaktsomt hundehold
  2. å beskytte bufe på beite
  3. å beskytte viltet og dets leveområder
 

Virkeområde

Forskriften omfatter hundehold i Nordre Land kommune. Forskriften gjelder for hundeholder som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen.

Båndtvang

Hunder skal holdes i bånd:

a.    På kirkegårder, skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser.
b.    i forbindelse med ferdsel i alle lysløyper i kommunen.
c.    i alle preparerte skiløyper i kommunen, i påske og vinterferie.
d.    På «Folkestien», på strekningen fra Kolbjørnshusbrua til Dokkadelta.
e.    I områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter fra og med 21.8 til og med 1.10.

Ordinær båndtvang er i perioden 1. april til 20. august.

Vi anbefaler Land Hundepark som ligger ved renseanlegget på Dokka for mulighet til å slippe hunder løs.

Unntak fra båndtvangsbestemmelsene

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9.

Ro og orden

Det er ikke tillatt å ha hund med vedvarende, støyende adferd ute. Det skal være stille mellom kl. 23.00–06.00.

I områder som nevnt i § 3 bokstavene a, b, c og d skal hundeholder fjerne ekskrementer etter egen hund.

Det vises til hundelovens § 3. Generelt aktsomhetskrav.

Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Antall hunder i en husholdning i Nordre Land kommune er begrenset til 4 voksne hunder. I hundehold med mer enn 4 voksne hunder reduseres antallet til maksimalt 4 hunder ved naturlig avgang.

Unntak fra regel om hold av flere enn 4 voksne hunder:

a.    Aktiv bruk av hund i næring, hundesport eller jakt.
b.    Organisert avl, der sikkerheten er ivaretatt med hensyn til oppstalling og stell.
Det er meldeplikt til kommunen dersom hundeholdet overstiger 4 voksne hunder. Dette gjelder også for hundehold som omfattes av unntak fra regelen.

Skjema Melding om hundehold - Nordre-Land kommune