Kort fortalt

  • SLT samordner kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. 
  • SLT er kontaktleddet mellom kommunen og politiet. 

Handlingsplan SLT - Nordre Land 2019-2021

SLT - betyr samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Nordre Land kommune har siden 2010 hatt SLT-koordinator som har jobbet med ulike forebyggende tiltak innenfor dette feltet. Samarbeid mellom kommunen og politet har vært sentralt, formalisert gjennom politirådet. 

Det ble i april 2019 besluttet at det skulle utarbeides en handlingsplan for SLT arbeidet. 
Planen skulle være konkret og lettfattelig, samt et arbeidsverktøy som ansvarliggjør hver enkelt samarbeidspartner i SLT arbeidet i kommunen. 

Mål for SLT i Nordre Land
Hovedmålet er å sikre et varig og trygt kriminalitetsforebyggende arbeid, slik at barn og ungdom i kommunen får riktig hjelp til rett tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av tjenester og faggrupper. Dette for å unngå problemer/vanskeligheter som følge av kriminalitet og rusmisbruk, samt å avdekke utfordringer knyttet til kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.  
SLT skal bidra til at ulike tiltak innenfor ulike tjenester settes inn tidlig, samordne og koordinere, samt bidra til kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon.

Rune Rønningen er SLT-koordinator i Nordre Land. Han er også klubbleder på Parken ungdomsklubb.