Det kunngjøres at detaljreguleringsplan for Gjefle Næringspark legges ut til 2.gangs høring

Plan og vedlegg:

For ytterligere informasjon kan følgende lenke til kommunes kartsider benyttes.

Velg planer og reguleringsplaner under arbeid. Klikk på planen i kartet og du kan finne alle sakens dokumenter.

Høringsfrist:

Merknader til planforslaget må sendes til Nordre Land kommune, Pb. 173, 2882 Dokka
eller til postmottak@nordre-land.kommune.no

innen 15. januar 2024