En logoped hjelper personer som har vansker med taleflyt, stamming, språkvansker, uttale eller stemme. Tjenesten er gratis.

Hvordan jobber vi?

Gjennom samtaler vurderer vi hvert enkelt persons behov. I noen tilfeller er det mest hensiktsmessig med veiledning og rådgivning. I andre saker jobber vi direkte med den det gjelder, kombinert med veiledning. Arbeidsmetoden varierer fra person til person.

Vi samarbeider blant annet med

  • foreldre
  • barnehage
  • skole
  • helsetjenesten
  • PP-tjenesten
  • pårørende

Hvor jobber vi?

Når vi hjelper barn reiser vi enten ut til barnehagen eller skolen, eller har et møte på vårt kontor, oftest i følge med foreldre.
Voksne hjelper vi enten i hjemmet eller på vårt kontor på rådhuset.

Slik henviser/søker du 

Henvisningsskjema PPT og logoped  for barn og unge