Hovedregelen for hele landet er at brenning av bål i eller i nærhet av skog og annen utmark er forbudt uten tillatelse fra kommunen i perioden fra 15. april til 15. september, men kun i områder utenfor tettbebygd strøk eller i områder hvor avstanden mellom husene er over 100 meter. Dette skal også kun skje mandag til fredag. Åpen varme skal være slukket før mørkets frembrudd.

Nordre Land har egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.
Forskriften beskriver unntak og muligheter for dispensasjon.