Ungdomskontakten jobber i begge Land-kommunene og skal gjennomføre flere av aktivitetene i “Fram i skoa” prosjektet 
“Fram i skoa” er et samarbeidsprosjekt mellom Nordre- og Søndre Land.


Fram i Skoa er et innovasjonsprosjekt finansiert av Statsforvalteren i Innlandet. Prosjektperioden er planlagt fram til utgangen av 2024, og målet med prosjektet er å gi alle i gruppa 18-24 år som per i dag står uten utdannings- eller arbeidstilbud, et tilbud som kan hjelpe dem inn i arbeidslivet, og i tillegg styrke det forebyggende arbeidet for gruppa 16-18 år.

Dette håper vi å oppnå gjennom å utvikle en enda bedre samhandling mellom ulike tjenestetilbydere, både innad og mellom de to kommunene, og gjennom videreutvikling av samarbeidet med andre instanser som Vekstbedriftene ASVO og Sølve, videregående skoler i regionen og offentlige og private arbeidsgivere.

I prosjektet jobbes det derfor aktivt med å avklare hvem som jobber med hva, og å sikre gode «vekslinger» mellom eksempelvis oppfølgingstjenesten i videregående skoler og kommunale tjenester.
 

Hovedelementene vi ønsker å realisere ovenfor målgruppa gjennom «Fram i Skoa»

  1. Individuell hjelp (så lenge det trengs)
  2. Et stort og mangfoldig tilbud for opplæring/utplassering
  3. Et 24 timers tilbud hvis det trengs
  4. En aktiviseringsgaranti: Vi garanterer at alle skal få et tilbud om arbeidstrening/utdanning hvor de blir fulgt opp.

Erik Hagaseth Haug, rådgiver forebygging og inkludering i Søndre Land er prosjektleder. 
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om prosjektet  erikhagaseth.haug@sondre-land.kommune.no