Det beiter husdyr i utmarka i hele kommunen. Det slippes ca 14 500 sau årlig og ca 1200 storfe. Beitedyra slippes i begynnelsen av juni og samles i løpet av september.

Skjema

Slippdato for beitedyr - Nordre-Land kommune

Tips ved observasjoner av skadet beitedyr, kadaver eller ved påkjørsel av beitedyr:

 • Påkjørsel: Ring politiet på telefon 02800.
 • Skadet dyr, husdyrkadaver: Ring beitebruker. Det står plakater med kontaktinformasjon flere steder der det beiter dyr. Evt. ring sentralbordet i kommunen.
 • Skriv ned ørenummer om mulig.
 • Merk av sted på kart eller skriv ned GPS koordinatorer.

Beredskap for beitedyr i utmark

De fleste beitebrukere i Nordre Land er organisert i egne beitelag. Det er samarbeid om jevnlig tilsyn innad i lagene. Observasjoner gjort av andre utenfor næringa gir god hjelp i tilsynet av dyra. Det settes opp godt synlige informasjonsplakater med telefonnummer og navn i beiteområdene.

Hvert dyr har sitt eget individnummer og produsentnummer preget inn i øremerke. Nummeret kan brukes for å finne eier til dyret. Noen dyr er også merket med telefonnummeret til eier.

Flere dyr går med elektroniske utstyr som angir hvor dyret befinner seg.

Kommunen har eget rovviltlag. Laget består av erfarne jegere. Ved behov er det rovviltlagets oppgave å felle dyr det gis fellingstillatelse på. Statens Naturoppsyn (SNO) verifiserer skader og funn av rovdyr og fellingstillatelse behandles av Statsforvalteren.

Fordeler med utmarksbeite

Utmarksbeite gir god dyrevelferd. Dyr som får gå fritt ute har et godt liv!

Utmarksbeite er en enorm og fornybar ressurs. Dyra har en lang sesong der de velger selv hva slags gras, urter og lauv de vil spise. Det de spiser påvirker kjøttet, gir smak og god sammensetning av næringsstoffer. Dette blir sunn mat.

Utmarksbeite fører til betydelig klimagevinst. Det fører til økt karbonbinding og øker albedoeffekten (mer sollys reflekteres i åpent landskap, dette gir nedkjøling som klimaeffekt.).

Beiting, med høgt nok antall dyr, gir et åpent kulturlandskap.Dyra holder stier vedlike og landskapet åpent. Det er mange arter som krever beitelandskap for å leve. Nordre Lands kommuneblomst skjeggklokka er et godt eksempel på dette.  

Beredskapsplan for beitenæringen 2024

Beredskapsplan for beitenæringa i Nordre Land 2024:

 

Observasjon:

Meld fra til:

Meld fra til:

Notat:

Skadet beitedyr

Dyreeier/andre dyreeiere.

Se tilsynsplakat i området.

Beitekoordinator

Arvid bakken 970 43 105

Noter øremerke om mulig.

(Telefonnummer inne i øremerket.)

Rovdyrmistanke

Rovdyrskade

Statens Naturoppsyn

Lokal rovdyrkontakt

K.A. Briskodden 959 35 266

Beitekoordinator melder videre ut fra rovdyrmistanke/skade.
Skade på grunn av hund

Dyreeier/andre dyreeiere.

Se tilsynsplakat i området.

Beitekoordinator

Arvid Bakken 970 43 105

 

Politiet 02800

Norsk Sau og Geit har oppsett for erstatning for dyr/merarbeid og ettersøk når beitedyr er tatt av hund.

 

Ved rovdyrskade/mistanke: Beitekoordinator kontakter følgende grupper og samarbeider med disse:

 • Fellingsleder i Nordre Land, Erik Eng telefon 994 82 377 Han varsler medlemmer i kommunalt fellingslag.
 • Leder i Nordre Land sau og Geit: Sondre Sletten telefon 416 08 614
 • Mediekontakt er SNO v/ Kjell Arvid Briskodden
 • Statens Naturoppsyn Samarbeid med, skal informeres
 • Statsforvalter Samarbeid med, skal informeres
 • Kommune Samarbeid med, skal informeres
 • Mattilsynet Samarbeid med, skal informeres

 

Samarbeidspartnere

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norges Bonde og Småbrukerlag.

Kontaktinformasjon – beredskapsplan for beitedyr i utmark i Nordre Land

 

 Leder/kontaktpersonTelefonE-post
Nordre Land sau og GeitSondre Sletten41608614 
Kadaverhundgruppa i Nordre LandArvid Bakken97043105

Bakk-arv@online.no

 

Beitekoordinator ved rovviltangrepArvid Bakken97043105

Bakk-arv@online.no

 

Statens Naturoppsyn

(SNO)

Turid Hovland48196364 
 Per Ivar Steinsæter

90784742

 

 
 Kjell Arvid Briskodden95935266 
 Ole Knut Steinseth

46448657

 

 
Rovviltlaget Nordre LandErik Eng99482377erikeng@nordre-land.kommune.no
Nordre Land kommuneAnita Lund41508475anita.lund@nordre-land.kommune.no
Statsforvalteren InnlandetTherese Ruud61266066thruu@statsforvalteren.no

Statsforvalteren

 

Vakttelefon97029840 
Mattilsynet Mjøsområdet 22400000 
Lensmannen i Nordre Land62567600  
Politiet02800  
Beitelag/beiteområde Leder/kontakperson TelefonE-post
Aust-Torpa                       Sigbjørn Haug91377289sigbjornhaug@yahoo.com
Dal og GranvangRune Nilsen90688377runenilsen@hotmail.com
FrestadmarkaJarle Chr. Gjerdalen99581199frestadgaard@online.no
LeppdalenAnne Terningen97791197Anne.terningen@online.no
Nordsinni ØståsCamilla Thomle-Lybekk94893719camillathomle@hotmail.com
Vest-TorpaRoger Åsheim97618935Jegerbo@halden.net
VeståsenAnne Solveig Nordby91168317anne.solveig55@gmail.com
ØstsinniåsenOlav Skiaker Lykseth48128252olaskilyk@gmail.com
ØverbygdaAsmund Strømsjordet90195603Asmund-stromsjordet@outlook.com
N. Land AvløserlagOdd Øistad99260409odd-oeis@online.no