Det er mulig å levere landbruksplast ved Øistad i Torpa og på Ospenes på Nordsinni. Ta kontakt – send SMS- til Stig Nerødegård tlf. 95 70 25 10 før levering på Nordsinni.

Følg anvisning på mottaksstedet!

Det er svært viktig å levere så ren plast som mulig. Dette er ditt ansvar og sikrer fortsatt levering.
Leveringen er gratis!

Ansvarlige for innsamlingen er faglagene i landbruket i samarbeid med GLØR (Gausdal, Lillehammer og Øyer Renovasjon).

Kontaktpersoner: Werner Sveum / Anita Lund