Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk / gårdstun. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Målet med Inn på tunet er å gi en meningsfull hverdag med aktiviteter, mestring, sosialt samvær og positive opplevelser i trygge gårdsomgivelser. Tilbudet er til deg som ikke er i arbeid eller skole og som trenger et alternativ alene eller i gruppe. Dagtilbudet bygger på gårdens og gårdbrukers ressurser i samarbeid med kommunen. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe og bruker.

Les mer om ordningen og steder det finnes hos matmerk.no