Kommunal landbruksvikar er først og fremst et tilbud til gårdbrukere som opplever akutt sykdom.
Om behovet for landbruksvikar ikke er akutt, ser vi helst at du ringer senest fredag i uka før.

Landbruksvikaren har faglig kompetanse for alle typer gårdsarbeid.