Innovasjon Norge kan innvilge investeringsmidler til driftsbygninger og bedriftsutvikling, lokalmat og opplevelser i tilknytning til gårdsbruk.

Søknad skjer elektronisk via Innovasjon Norge og sendes kommunen til uttalelse.