Informasjon om konsesjon,  konsesjonsfrihet og søknadsskjemaer finner du hos Landbruksdirektoratet.

Søknadene sendes kommunen.