I mange situasjoner vil bonden føle seg ensom i sine arbeidsoppgaver. Noen ganger kan ansvaret bli for stort og man vil trenge hjelp for å få tilbake en god hverdag.
Vi ønsker at du som trenger hjelp, eller du som ser at noen trenger hjelp, tar kontakt med en av oss i nettverket. 

Ressurspersoner

Øyeblikkelig hjelp


BRANN 110
POLITI 112 
AMBULANSE 113
LEGEVAKT 116117

Vi kan hjelpe - ta kontakt med en av oss!
Vårt mål er at alle i nettverket skal kunne hjelpe deg med å finne rett person til å løse det du trenger hjelp til - når du trenger det. 

Skriv ut beredskapsplakat