På denne siden finner du informasjon om listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Nordre Land kommune og informasjon om valget.
Se for øvrig hvilke krav som gjelder og mal til listeforslaget på valg.no.

Slik leverer du listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Nordre Land kommune 2023 er 
fredag 31. mars 2023 klokka 12:00.

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet kommunen i hende. Listeforslag til kommunestyrevalget i Nordre Land må inneholde minimum 7 og maksimum 29 kandidatnavn. Inntil 5 kandidatnavn, de øverste, kan få stemmetillegg.

Registering av opplysninger i Partiregisteret
Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret.
Partiregisteret er register over alle politiske partier som er vernet ved særskilt registering etter partiloven. Partiregisteret er en del av Brønnøysundregisterene.

Lever digitalt via listeforslagsportalen (foretrukket)

Digital innlevering av listeforslag gjøres på Valgdirektoratets hjemmeside. 
Krever innlogging med ID-porten.

Ved spørsmål om eller feil i portalen, vennligst ta kontakt med Valgdirektoratet.
E-post: post@valg.no
Telefon: 33 41 29 40

Lever på papir

Mal for listeforslag og vedlegg til listeforslag kan lastes ned og skrives ut fra Valgdirektoratets hjemmeside.
 

Listeforslag med vedleggkan leveres på følgende måter:

Post

Valgstyret i Nordre Land kommune
Nordre Land kommune
Postboks 173, 2882 Dokka

Merk konvolutten «Listeforslag kommunestyrevalg».

NB! Listeforslaget må ha kommet fram til kommunen innen fredag 31. mars 2023 klokka 12:00. Det er forslagsstillers ansvar å påse at listeforslaget kommer fram i tide.

E-post

Sendes på e-post til postmottak@nordre-land.kommune.no. 

Merk e-post «Til valgstyret i Nordre Land kommune. Listeforslag til kommunestyrevalget».

NB! Dersom listeforslaget sendes på e-post (og signaturene på forslaget fremkommer) innen 31. mars 2023 klokka 12:00 vil det være innenfor fristen. Men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres med en gang.

Oppmøte på rådhuset

Leveres i sentrumsservice
Merk konvolutten «Til valgstyret i Nordre Land kommune. Listeforslag kommunestyrevalget»