Fra fjord til fjell

Nordre Land kommune er 955 km2 og ligger i nordenden av Randsfjorden og strekker seg nordover til Synnfjell med kommunens høyeste punkt Spåtind 1414 moh. Nordre Land har et variert næringsliv, byggeklare tomter og godt barnehage- og skoletilbud. 

Kommuneblomst

Skjeggklokka er kommuneblomst for Nordre Land. 
Skjeggklokka (Campanula barbata) ble i kommunestyret 18. desember 2007 valgt til kommuneblomst for Nordre Land.
Allerede i 2004 foreslo redaktør av Blyttia (tidsskrift for Norsk Botanisk Forening), Jan Wesenberg, at Nordre Land burde "sikre seg" Skjeggklokka som kommuneblomst. I 2007 arrangerte bygdekvinnelagene i Torpa og på Dokka et åpent møte med kommuneblomst som tema. Som en følge av dette møtet sendte bygdekvinnelagene skriftlig forslag til kommunen om å velge Skjeggklokka.

Skjeggklokka finnes hovedsaklig i tre norske kommunner; Gausdal, Etnedal og Nordre Land. I tillegg er den funnet såvidt inn i Nord Aurdal og Lillehammer. I 2005 ble det også funnet en forekomst i Hemsedal. Skjeggklokka vokser både på gamle slåtteegner og setervoller, og i urørt natur høyere opp mot fjellet. Nærmeste kjente voksested utenfor Norge er i Karpatene og Alpene. Hvorfor Skjeggklokka bare finnes i disse områdene er uklart, og gjør Skjeggklokka til en gåtefull og spesiell blomst.

Skjeggklokka er allerede tatt i bruk som motiv på Nordre Land-genseren. Fargen ligner dessuten bakgrunnsfargen i kommunevåpenet til Nordre Land.

En kommuneblomst skal symbolisere kommunen. Den bør derfor være lett og identifisere seg med og ha spesiell tilknytning til kommunen. Skjeggklokka synes å ha nettopp disse egenskapene, og ved å velge Skjeggklokka har Nordre Land fått en sjelden, vakker og på alle måter særegen kommuneblomst, som er usedvanlig godt egnet som kjennemerke for kommunen.

Se oversikt over kommuneblomster 

Kommunevåpen

Nordre Land kommunestyre vedtok i april 1986 at kommunens emblem / våpen skulle være fløterhaker, brøtningshaker som det heter på landingsdialekt. Gull haker på blå bunn.
Grafiker Dag Magne Staurheim var engasjert til å tegne motivet. Staurheim er opprinnelig fra Bø i Telemark og er nå bosatt i Torpa.

Nordre Land kommune har rike tradisjoner innenfor tømmerfløting, noe som kommunens mange brøtningsdammer vitner om. Til brøtningen trengtes det også redskap og smedene i kommunen laget haker. Hver smed hadde gjerne sin egen fasong eller utforming på hakene og en av de mest kjente fløterhaker ( brøtningshaker) i Nordre Land var de som bygdesmeden Kristian Halden smidde. Foruten haker lagde han blant annet kniver, Hæillhakar og Hæillakniver på bygdemål.

Kristian Halden var født i 1867 og døde i 1956 i sitt nittiende år og levde og virket i Torpa hvor han har flere etterkommere. Han var sønn av den kjente snekkeren, damkaren (Dokksfløy ) og bygdedikteren Håval Halden (1838 - 1913). Det er Haldenhaken som har vært forbildet for kommunevåpenet for Nordre Land.