Kommunelovens § 12-1 Innbyggerforslag – handler om innbyggernes mulighet til å fremme forslag som kommunestyret må ta stilling til.

Dersom forslaget er underskrevet av 2 % av innbyggerne, altså ca 130 personer i Nordre Land, plikter kommunestyret selv å ta stilling til forslaget.

Innbyggerne kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag, eller et forslag med samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret tidligere i samme valgperiode. Det  er ikke en arena for omkamp i saker der kommunestyret  har tatt stilling tidligere.

Dersom du vil levere et innbyggerforslag – skriv tydelig hva forslaget går ut på, samle inn nok underskrifter, med fullt navn og adresse,  og lever forslaget til kommunen.
Kommunestyret må ta stilling til forslaget innen 6 måneder.

  • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter eller sende ditt innbyggerinitiativ her innbyggerforslag