Både flyktningetjenesten og NAV i Nordre og Søndre Land skal slås sammen. I den forbindelse er det nå tilsatt nye ledere.

Margrethe skal lede Land flyktningetjeneste

Margrethe Glad er fra 1. mars ansatt som avdelingsleder i flyktningetjenesten, og skal lede arbeidet med etableringen av felles flyktningetjeneste i Nordre og Søndre Land.

Margrethe er 50 år, bosatt på Gjøvik, og har jobbet med flyktningarbeid i Søndre Land kommune de siste åtte årene. Hun har tidligere arbeidserfaring innen barnevern, blant annet som daglig leder i Toten barnevern– og kompetansesenter på Raufoss. I tillegg har Margrethe vært senterleder ved Mjøsvoll (Bufetat) og var seniorrådgiver i Bufetat før hun begynte i flyktningetjenesten i 2016.

Hun er utdannet sosionom, med tilleggsutdanning innen psykologi, miljøterapi, veiledningspedagogikk og gruppeterapi.

Settar skal lede NAV Land

Settar Al-Jabri er fra 1. juni ansatt som leder for nytt felles NAV kontor, NAV Land. Han er bosatt på Gjøvik og er opprinnelig fra Irak. 

Settar har bodd i Norge i 33 år og har utdanning blant annet innen biologi og offentlig organisering og styring og han har lang erfaring fra NAV i forskjellige roller. Han har de siste årene vært tilsatt ved NAV Gjøvik som avdelingsleder. Han har i tillegg kurs i prosjektledelse, samt erfaring som tolkeleder, seksjonsleder og avdelingsleder i NAV.

Vi ønsker begge velkommen til oss.