Vi er glade for å presentere Pojan E. Azadfar og Shahin Jamei som nye fastleger i Nordre Land. Pojan startet på Dokka hos Landsbylegene 1. september, mens Shahin som var her til inntil ett år siden, er tilbake i turnustjeneste på Dokka fra 01.09.23 til 29.02.24. 

Han starter i nyopprettet fastlegehjemmel på Dokka 1. mars 2024.

Hør Pojan og Shahin presentere seg på Facebook

Vi har et godt og solid legeteam i Nordre Land Fra venstre: fastlege Anne Guro Moen Jøranli, fastlege Reza Aghdam, turnuslege Erlend Finstad Harbo, fastlege Pojan E. Azadfar, kommunalsjef 24+ Toril Naustdal, turnuslege (fastlege fra 1. mars) Shahin Jamei, kommuneoverlege Stefan Løvsletten og fastlege Eirik Bø Larsen. Kommunen har også egen sykehjemslege i 70 % stilling, og i tillegg har en av fastlegene ved Landsbylegene 40% stilling som sykehjemslege.

Ledig nyopprettet fastlegehjemmel ved Torpa legesenter

Det er nylig lyst ut en nyopprettet fastlegehjemmel i Torpa. Torpa Legesenter ligger ca. 17 km fra Dokka og har i dag to fastlegehjemler og én LIS1 lege (turnuslege). Begge hjemlene er besatt av leger med  22 og 35 års erfaring. Vi har hatt turnuslege og senere LIS1 i alle år. Dette er en nyopprettet hjemmel, som vi håper skal bidra til å få arbeidsmengden inn i ordinær arbeidstid, samt bidra til lettere ferieavvikling for alle. Det er pr i dag om lag 2500 på pasientlistene. Kommuneoverlege i 40% stilling, arbeider ved Torpa legesenter. Det er et velfungerende legekontor med et godt arbeidsmiljø, bra utstyr, Infodoc Plenario journalsystem, stabile hjelpepersonell i tillegg til fastlegene.

Velkommen som søker hos oss 
Nordre Land kommune Helse og omsorg - Fastlege ved Torpa legesenter

Erlend, Anne Guro og Stefan er legene på Torpa legesenter.

Fastleger i Nordre Land

Generell utdanningsplan for spesialisering i allmennmedisin NLK.pdf