Barnehage
En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid ved lav inntekt. Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt til barnehageplass.

SFO
En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen ved lav inntekt. Ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til SFO-plass. Fra 1. august 2023 har alle på 1. og 2. trinn rett til 12 timer gratis SFO i uka, dette beregnes uten at du trenger å søke. Timene er definert til gitte tidspunkter og fradraget beregnes utfra dette.