Nordre Land kommunestyre har den 14. desember 2023, i sak 130/23 fattet vedtak om:

  1. Ved beregning av forskuddstrekk for 2024, benyttes de av statens tillatte maksimalsatser for 2024.
  2. Alminnelig eiendomskattesats er 7 promille av takstverdi. Differensiert eiendomsskattesats for boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter er 3,0 promille.
  3. Etter vedtak i kommunestyret er de fleste kommunale avgifts- og betalingssatser endret for budsjettåret 2024. Gebyrer og betalingssatser ligger på kommunens hjemmeside. 
  4. Samtlige skatte- og avgiftsvedtak gjelder fra 1. januar 2024.

    Gebyr og betalingssatser