Dette betyr at alle eiendommene (næringseiendommer, boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter) skal besiktiges utvendig og takseres på nytt. Dette er altså ikke noe vi kan velge om vi vil gjøre eller ikke.

I og med at det er 10 år siden sist alminnelige taksering, er det ikke unaturlig at takstene vil bli noe høyere enn for 10 år siden. Dette skyldes jo at det på de fleste eiendommene har vært en verdiøkning siden 2014. Jobben med omtaksering er å finne dagens markedsverdi av eiendommen, altså hva eiendommen er verdt i dag.

Når denne jobben er gjort, er det kommunestyrets jobb å finne ut hvor mye av taksten som skal beskattes, altså hvor stor promillesatsen blir. Dette tar kommunestyret stilling til årlig, i forbindelse med det årlige budsjettvedtaket i desember.

Kommunestyret har satt av kr. 6,0 mill til denne omtakseringsjobben. Slik det ser ut nå, vil det bli brukt ca 3,3 mill til prosjektet.

Kommunen har hatt denne jobben ute på anbud. Det er Eskatt AS som skal besiktige næringseiendommer, mens det er Verditakst Ole C: Torgersen som skal foreta en utvendig besiktigelse av boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter. Utvendig besiktig vil bli gjennomført i perioden juli – oktober.

Stort sett alle grunneiere skal nå ha fått tilsendt brev om besiktigelse. De som ikke åpner det digtiale brevet, vil få dette tilsendt på papir. Det er registrert at noen ikke har fått åpnet det digitale brevet.

Les kopi av brevet.

Kontaktinformasjon til besiktigerne er:

Næringseiendom:

Andre eiendommer:

For alle henvendelser må gnr/bnr for eiendommen oppgis.